Monday, July 27, 2015

18 june 2015

alhmdulilah  My mind is open wide

aku belajar bahawa belajar bukan sekadar untuk mendapat grade yang baik.sebaliknya supaya mendapat kepuasan.jangan belajar kerana terpaksa,belajar lah kerana kita ikhlas untuk berbuat sesuatu itu  by "k anne"k ANNE merupakan post doc student di KAIST .sy suka basic  science kerana dari basic lah segalanya bermula.


sebagaimana bila kita hendak bina rumah,tiang itu adalah asas.jadi nya dalam basic science ini.kita belajar tiang apakah yang patut kita guna,mengapa kita memilih sesuatu tiang itu?

duRATION kiriman POSKAD.


kirim postcard dari KAIST   =  3 JUNE 2015
SAMPAI DI RUMAH NYA =  18 JUNE 2015


No comments:

Post a Comment