Sunday, August 23, 2009

solatku~ibadahku hanya keranamu ya ALLAH

Nabi Muhammad s.a.w bersabda bahawa Allah s.w.t telah berfirman:

"Sembahyang itu Kubahagi dua, antara Aku dan hambaKu.

Untuk hambaKu ialah apa yang dimintanya.

Apabila ia mengucapkan "Alhamdulillahi rabbil "aalamin"

Maka Aku menjawab, "Hamidani abdi" (hambaKu memujiku)

Apabila ia mengucapkan "Arrahmanir rahim" (Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)

Maka Aku menjawab, "Atsnaa alayya abdi" (hambaKu menyanjungiKu)

Apabila ia mengucapkan "Maaliki yaumiddin" (Maha Penguasa Hari Kemudian)

Maka Aku menjawab, "Majjadani abdi" (hambaKu mengagungkanKu)

Apabila ia mengucapkan "Iyyaakana"budu wa iyyaaka nasta"in" (kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami meminta pertolongan)

Maka Aku menjawab, "Hadza baini wa baina "abdi,wa li abdi ma saala" (inilah bahagianKu dan bahagian hambaKu, dan untuk hambaKu apa yang dimintanya)

Apabila ia mengucapkan "Ihdinash shirathal mustaqim,shirat allaziina an"amta "alaihim ghairi almaghdhuubi "alaihim wa ladhdhaalliina" (pimpimlah kami ke jalan yang lurus,yakni jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka.bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat

Maka Aku menjawab, "hadza li "abdi, wa li "abdi ma saala" (inilah bahagian hambaKu, dan untuknya apa yang dimintanya)

Hadith di atas merupakan hadith yang besar dan agung. Sekiranya setiap orang yang solat itu dapat menghayati hadith ini, pastinya akan mencapai kekhusyukan yang semestinya dalam solat dan dia dapat pengaruh yang besar yang terkandung dalam surah al-Fatihah. Bagaimana dia tidak mendapat hal itu, padahal dia amat menyedari bahawa Allah s.w.t mengajak dia berbicara, sekaligus memberikan apa yang dimintanya.

Sepatutnya dalam percakapan (ibadah solat) itu benar-benar disertai dengan sikap pengagungan dan penghormatan. Rasulullah bersabda, "apabila salah seorang di antaramu mendirikan solat, sesungguhnya ia sedang bermunajat kepada tuhannya,maka hendaklah ia memperhatikan bagaimana cara bermunajat kepada-Nya (yang baik)" (Mustadrak al-Hakim)

No comments:

Post a Comment